ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από την 1η Μαρτίου είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί πτώχευσης και προπτωχευτικής εξυγίανσης, του  νέου νόμου περί Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας (Ν.4738/2020).

H έναρξη ισχύος του "κύριου κορμού" του συγκεκριμένου νομοθετήματος γίνεται κλιμακωτά και δη σε δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση, η οποία έχει ήδη υλοποιηθεί, τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις που αφορούν στην πτώχευση και στην προπτωχευτική εξυγίανση των μεγαλυτέρων οικονομικών  οντοτήτων (επιχειρήσεις, επιτηδευματίες κτλ) κατά τα ειδικότερον εκτιθέμενα εντός των οικείων διατάξεων.

Στη δεύτερη φάση, η οποία θα λάβει χώρα την 1η Ιουνίου 2021, αφενός μεν θα επεκταθεί η εφαρμογή των ως άνω διατάξεων περί πτώχευσης και προπτωχευτικής εξυγίανσης και ως προς τους λοιπούς οφειλέτες (μικρότερες οντότητες και φυσικά πρόσωπα μη έχοντα εμπορική ιδιότητα) αφετέρου δε θα τεθούν σε ισχύ και οι διατάξεις περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης.

 Ο νέος "πτωχευτικός νόμος" είναι ένα νομοθέτημα που έχει δεχθεί αλλά και εξακολουθεί να δέχεται εκτεταμένη ανάλυση και κριτική, άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι περιέχει ένα διευρυμένο σύνολο διατάξεων που άπτονται πολλών αντικειμένων και εισάγουν καινοφανείς για το Δικαιικό μας Σύστημα προβλέψεις και διαδικασίες, τον καθιστά ένα νομοθέτημα που  - αν μη τι άλλο  - παρουσιάζει ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον.

Ευχής έργον θα είναι η αξιοποίηση των  νέων δυνατοτήτων και "εργαλείων" που παρέχει ο νέος νόμος με φειδώ, σύνεση αλλά και καλή πίστη, τόσο από την πλευρά των πιστωτών όσο και από την πλευρά των οφειλετών.

Ο δρόμος προς τη ρύθμιση οφειλών.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών,  τα βήματα που προβλέπονται στη διαδικασία εξυγίανσης είναι τα εξής:

1ο Βήμα. Κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμονα και Σχεδίου Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών.

Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.

2ο Βήμα. Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογνώμονα και ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές.

Οι πιστωτές αξιολογούν την έκθεση του εμπειρογνώμονα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Η ψηφοφορία διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης, και με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η πλατφόρμα παράγει βεβαίωση αποτελεσμάτων. Η διαδικασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον υπερψηφίσει η πλειοψηφία των πιστωτών.

3ο Βήμα. Επικύρωση Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Δικαστήριο.

Στην περίπτωση υπερψήφισης της Συμφωνίας Εξυγίανσης από την πλειοψηφία των πιστωτών, ο οφειλέτης ή οι πιστωτές υποβάλλουν αίτηση στο δικαστήριο προς επικύρωσή της. Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αυτοδικαίως αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές. Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας την καθιστά δεσμευτική προς όλους τους πιστωτές, ακόμη και αυτούς που την καταψήφισαν.

Σημειώνεται, ότι αν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει μη αναστρέψιμα  προβλήματα βιωσιμότητας, και δεν μπορεί να ενταχθεί στις διαδικασίες της εξυγίανσης, τότε από την 1η Μαρτίου 2021, έχει τεθεί σε ισχύ και η δυνατότητα να ακολουθήσει τη διαδικασία της 2ης ευκαιρίας, μέσω της οποίας παρέχεται η πλήρης διαγραφή όλων των οφειλών, με ταυτόχρονη ρευστοποίηση της περιουσίας της.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Διοικούντες των ανωτέρω επιχειρήσεων λαμβάνουν απαλλαγή οφειλών, εφόσον δεν έδρασαν με δόλο. Η διαδικασία για την απαλλαγή οφειλών υλοποιείται μέσω αίτησης στο δικαστήριο, εφόσον η επιχείρηση πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • κύκλος εργασιών άνω των 700.000 ευρώ
  • περιουσία άνω των 350.000 ευρώ
  • αριθμός εργαζομένων πλέον των 10

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

T. +30 2106440526
E. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

WHO WE ARE

We are Legal Strategists. We listen. We advise. We partner.

Our highly skilled team of Associates comes from leading Greek and European Universities, particularly acclaimed for legal expertise, high professional and ethical standards, attention to detail and responsiveness.

This team remains always on the cutting-edge of legal developments, taking the time to study, track and anticipate changes in business law, regulations and precedent that could potentially impact our clients.

WHO WE SERVE

Since our founding in 2009, we have a strong reputation for helping small and mid-sized businesses, multinational corporations, banks, insurance companies and other private organizations across the nation, navigate legal challenges of every kind – from the seemingly routine to the extraordinarily sophisticated.

What is common among them? Our clients are entities that wish not only to obey the law but  recognize the practice of law as an opportunity to grow their businesses.